Serveis

El nostre equip 

El treball en equip és el secret que permet aconseguir que gent comú faci coses excepcionals.

30 

Places de Residència

20

Places de Centre de dia

Servei d'atenció a domicili

Servei de Fisioterapia

Servei d'infermeria i medicina

Atenció sociocultural i educativa

Servei d'auxiliars

Gerencia i coordinació